လွေနေစခ်င္

အလွအပဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ အေရးပါသည့္အရာတစ္ခုဆိုရင္ မမွားေခ်။ အလွအပေရးရာသည္ မိန္းက ေလးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာမက ေယာက္က်ားေလးမ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အသက္အ႐ြယ္ မေ႐ြး အလွအပကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အလွအပထဲတြင္ တစ္ကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းမႈလည္း ပါဝင္သည္။ ယေန႔ေခတ္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈမ်ားလာသည့္ေနာက္ပိုင္း လူငယ္မ်ားသည္ အင္တာနက္မွရွာေဖြၿပီး မိတ္ကပ္လိမ္းျခင္း၊ အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရးေဆာင္းပါမ်ားဖတ္ရႈျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရးမွာလည္း အေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္လာသည္ကား အမွန္ပင္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အလွအပႏွင့္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား ေဈးကြက္ထဲသို႔ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ဳိးစံုစြာျဖင့္ အေျမာက္ အျမား ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းအစစ္မ်ားကိုတုပၿပီး အတုမ်ားလည္း ေဈးကြက္အတြင္း မ်ားစြာ ေနရာယူလာၾကသည္။ သုံးစြဲသူမ်ားကလည္း ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းအလိုက္ တတ္ႏိုင္သူက ပစၥည္းေကာင္းသုံး ၿပီး မတတ္ႏိုင္သူမ်ားက သာမန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သုံးၾကသည္။ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သုံးစြဲသူအေပၚမူတည္၍ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အလွကုန္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမွာ…