သင္ေကာပါဝင္ၿပီးၿပီလား

(၁) သင္ေကာပါဝင္ၿပီးၿပီလား ? ယေန႔ေခတ္အခါမွာေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ရည္မွန္းတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ဟာ SDG (Sustainable Development Goals) ၁၇ ခ်က္ကိုဝိုင္းဝန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။ မိမိတတ္ႏိုင္တဲ့ မည္သည့္ အခန္းက႑ကမဆို ပါဝင္လို႔ရေနပါၿပီ။ ( ၂ ) UHC (Universal Health Coverage) ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးလႊမ္းျခံဳမႈ ဆိုတာ SDG ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔အထဲက က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအေရးပါတဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခုပါ။ လူသားတိုင္းအေပၚလႊမ္းျခံဳႏိုင္တဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိဖို႔ဆိုတာသက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အင္အားနဲ႔တင္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ားဝိုင္းဝန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မွ ပန္းတိုင္စီျမန္ျမန္ေရာက္မွာပါ။ ( ၃) ဒါဆိုဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ဖန္တီးေပး ရင္းUHC ကိုဝိုင္းဝန္းပံုေဖာ္လို႔ရပါတယ္။ က်န္းမာတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလိုက္တာဟာ ေရတိုအေနနဲ႔ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ႏိုင္သလို ေရရွည္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္…

OnDoctor ႏွင္႔ Telehealth က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈစနစ္

Telehealth ဆိုတာ ၂၁ ရာစု ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျပီး က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ႔ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာလို ေဆးထိုး ေဆးစစ္ ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္းစတဲ႔ Clinical Services ေတြမဟုတ္ဘဲ အေထြေထြက်န္းမာေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြ သြားစရာမလိုပဲ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတဆင္႔ ဆရာဝန္ႏွင္႔တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္တဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈျဖစ္ပါတယ္။  အေနာက္တိုင္း ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ Telehealth စနစ္ကိုအသံုးျပဳလာၾကတာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ႔ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆိုလ်င္ ထိုဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြဟာ Telehealth စနစ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ Telemedicine ဆိုတဲ႔ နည္းပညာကိုအသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြမွာ Telehealth ကိုအသံုးျပဳလာတာၾကာခဲ႔ေပမဲ႔ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Telehealth စနစ္ကို စတင္ အသံုးျပဳေနတာ သိပ္မၾကာေသးဘူးျဖစ္ပါတယ္။    Telehealth…

About OnDoctor – Free Healthcare Provider in Myanmar

OnDoctor ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အြန္လုိင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ OnDoctor Co., Ltd. ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွးရွဳ၍ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးစနစ္ (Universal Health Coverage) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလုံး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသူမ်ားထံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။   OnDoctor ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံးအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈလုံး၀မရွိပဲအြန္လုိင္းမွတဆင့္ (မုိဘုိင္းဖုန္းမွတဆင့္) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာမုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္း (၀က္ဘ္ဆုိဒ္) အျဖစ္တည္ရွိေရး။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွးရွဳ၍ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အထူးကုမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ ေနသူမ်ားအၾကား…

က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကးဟာ အတားအဆီးတစ္ခုလား

“က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး” ဆိုတဲ့အတိုင္း  က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားေတြအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မွသာ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံမွာေတာ့ မလြဲသာမေရွာင္သာပဲ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ သင့္ေတာ္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို လူသားတိုင္း အလြယ္တကူ ရရွိၾကပါသလား။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရ အနည္းဆံုး ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို မရရွိၾကပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် က်ခံသံုးစြဲရတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္လူသန္းေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ဟာ ဆင္းရဲတြင္းထဲ က်ေရာက္ေနၾကရၿပီး လူသန္းေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ဟာလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။…

ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီစို႔

“လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ အတၱရိတနဲ႔ ပရဟိတဆိုတာ မွ်ရတယ္” “ဟုတ္ကဲ့” ေ၀လင္းတစ္ေယာက္ အေဖေျပာသည္ကိုဘုမသိဘမသိနွင့္ ေခါင္းျငိမ့္လိုက္သည္။ ဘာကိုဆိုလိုမွန္း ေတာ့ မသိေသး။ “မင္းတို႔လူငယ္ေတြ ပရဟိတလုပ္တာ သိပ္နည္းလြန္းတယ္။” ဘာကိုေျပာခ်င္၍ စကားဦးသန္းေနသည္မသိ။ အခုထိ နားမလည္ေသး။ “ငါတို႔မင္းတို႔အရြယ္တုန္းကဆိုလွ်င္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တတပ္တအားပါေနျပီ။ မင္းအခု ၾကည့္ စမ္း ေက်ာင္းျပီးကတည္းက အလုပ္ထဲ မင္း၀င္တယ္။ မင္းလူမႈေရးလုပ္တာ သိပ္နည္းလြန္းတယ္။ ရပ္ကြက္ သာေရးနာေရးေတြမွာမင္းဘယ္ေနရာမွာ ပါ၀င္ေနသလဲ။ မိသားစုမွာေတာ့ မင္းကလူေတာ္ပါ။ မိဘကလည္း အားကိုးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုထဲကိုပဲ အာရံုစိုက္ေနတဲ့ မင္းကို အေဖက လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြပါ လုပ္ ကိုင္ေစခ်င္တယ္” အေဖ့ကို ၾကည္႔ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလး အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနပံုရသည္။ “မင္းညီနဲ႔ညီမဆို ၾကည့္စမ္း။ တနဂၤေႏြတစ္ရက္ကို ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွာ လုပ္အားေပးအေနနဲ႔ သြား…

တာဝန္သိလူမႈကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားေတြမွာ ပါဝင္စို႔

ဇာနည္တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းျပီးကတည္းက ဦးေလးျဖစ္သူကုမၸဏီတြင္ အလုပ္၀င္လုပ္ေနသည္။ ဦး ေလးတို႔က ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာၾကသူေတြ။ မႏၲေလးတြင္ ဦးေလးတို႔ မိသားစုကို မသိသူ မရွိ။ အလွဴအတန္းရက္ေရာသည့္ေနရာတြင္လည္း ဦးေလးတို႔ မိသားစုကနာမည္ႀကီး။ ဇာနည္တစ္ေယာက္ ေရႊပင္နားေတာ့ ေရႊက်ီးျဖစ္သလို ဦးေလးကုမၸဏီတြင္ အလုပ္၀င္လုပ္ၿပီး အေမတို႔ အေဖတို႔ကို ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ေတာ့ ၀မ္းသာမိသည္။ ကုမၸဏီတြင္ သူကဦးေလး၏ လူယုံလို႔လည္းေျပာလို႔ရသည္။ Manager လို႔လည္း ေျပာလို႔ရသည္။ တစ္ေန႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး တာ၀န္သိလူမႈကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုတာကို ၾကားဖူးလာ သည္။ အစကေတာ့ ဒီစကားလံုးက ကိုယ္ႏွင့္ စိမ္းေနသည္။ တာ၀န္သိလူမႈကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားတဲ့။ “ငါအခုမွၾကားဖူးတာ။ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေျပာတာလဲ” “တာ၀န္သိ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ့ ပတ္၀န္က်င္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အက်ိဳးရွိတဲ့ လုပ္ ငန္းေတြမွာ ကူညီတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာပါ။ မင္းတို႔ ကုမၸဏီအေနနဲ႔လည္းဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္…

ပထမဆံုးအၾကိမ္

ေဆးခန္းအတြင္းသို႔ လူငယ္တစ္ေယာက္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ထိုလူငယ္ကို ေဒါက္တာေအာင္နိုင္ သိသည္။ လူငယ္က ရိုးရိုးသားသားႏွင့္ ေအးေဆးေသာလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္။ ရပ္ကြက္သာေရးနာေရးမ်ား တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားတတ္ေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္။ “အစ္ကို႔ကို ေျပာစရာေလးရွိလို႔ပါ” ေလသံတိုးတိုးေလး။ ေဘးလူၾကားမွာ စိုးရိမ္ေသာအသံနွင့္ ေျပာသည္။ ေဘးတြင္ရပ္ေနေသာ ဆရာမ ကိုလည္း လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ သူေျပာေနေသာစကားမ်ားကို ဆရာမ ၾကားသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပံုရ သည္။ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္တစ္ေယာက္ ဆရာမကိုအျပင္သို႔ ခဏထြက္ခိုင္းလိုက္သည္။ “ဆရာမ အျပင္ခဏေလာက္ထြက္ေပးပါလား” ထို႔ေနာက္မွ လူငယ္က ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေလသံေလးနွင့္ “ဘယ္ကေနဘယ္လိုစေျပာရမွန္းကို မသိေတာ့ပါဘူးအစ္ကိုရယ္” “အဆင္ေျပသလုိေျပာ ငါ႔ညီ၊ အစ္ကိုတို႔ႏွစ္ေယာက္တည္း အားနာစရာ မလုိပါဘူး။” ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္တစ္ေယာက္ လူငယ္ကို စကားေၾကာင္းေပးလိုက္သည္။ “ေျပာရမွာလဲရွက္ပါတယ္ဗ်ာ” “ေျပာပါကြာ ငါ႔ညီရ “ “ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္မေလးနဲ႔ အတူတူေနမိတယ္ဆရာ” “အင္း။…

ကိုယ္ပိုင္ မိသားစု ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လို ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ mHealth (Mobile Health)

သင့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္မိသားစုဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ရွိဖို႔ကို စိတ္ကူးဖူးပါသလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားေတြအားလံုး ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ရင္း တခါတရံမွာ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းမွာ သြားေရာက္ ျပသၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မအားလပ္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သာမန္ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး ကိစၥေလးနဲ႔ မျပခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးရံု ေဆးခန္းသြားဖို႔ကို အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုအခါမ်ဳိးမွာ သင့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ မိသားစုဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ရွိဖို႔႔ စိတ္ကူးဖူးပါသလား။ သာမန္ဝင္ေငြသာရရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုတစ္စု အတြက္ေတာ့ ဒီစိတ္ကူးဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ နည္းပညာေတြေၾကာင့္ mHealth ဟာ အခုလို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြကို ေျပလည္ေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ mHealth ဆိုတာဘာပါလဲ…

Telehealth နွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း

မိုဘိုင္းဖုန္းသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ လူမ်ိဳးမေရြးအသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းသည္ လူတိုင္းနွင့္ကင္း ကြာ၍ မရေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းသည္ ကေလးမွစ၍ လူငယ္၊ လူၾကီး၊ သက္ၾကီးရြယ္ အုိမေရြး အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းကတစ္ဆင့္ အင္တာနက္သံုးျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ အေရအတြက္ လူဦးေရ ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ဆက္လက္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေသးပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အေျခခံက်က် စဥ္းစားၾကည့္ရာတြင္ စက္ရံုုအေျခခံလုပ္သားမ်ား၊ နည္းပညာ တတ္၀န္ထမ္းမ်ား ၊ သံုးစြဲသူလက္ထဲသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ထမ္းမ်ားစသည္ျဖင့္ လူအင္အား ေျမာက္ျမားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ စက္ရံုမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္။ စက္ယႏၱယားၾကီးမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္မ်ားရွိသလို တျခားေသာ နည္းပညာျမင့္ ကိရိယာျမင့္စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို…

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ Telehealth

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးအတြက္ လမ္း၊ တံတား၊ အိမ္ ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ အေျခခံလူေနအိမ္အေဆာက္အဦးေတြကို ေဆာက္လုပ္ေပးၾကရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ စက္ပစၥည္းယႏၱရားၾကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သည္ အႏၱရာယ္ မ်ားေသာလုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားအမ်ားစုသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအ ေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိသည္မရွိသည္ကို မစဥ္းစား နိုင္ေတာ့ဘဲ ၾကံဳရာက်ပန္း ၀င္လုပ္ၾကရသည့္ အေနအထားမ်ားရွိေနရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မနက္လာအလုပ္ဆင္း၊ ညေနအလုပ္သိမ္း အိမ္ျပန္စသျဖင့္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနရသည္။ တစ္ခါတရံ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေန ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္း ေဆးခန္းသို႔ မသြားႏိုင္ဘဲ ရရာေဆးမ်ား ျဖင့္ ကုသၾကသည္။ ထိုသိုေသာအေျခေနသည္  ေရာဂါကို အလြယ္တကူ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္…