ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ား

ယခင္အခ်ိန္က က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္လွ်င္ ျပသႏုိင္သည့္ ေဆးရုံေဆးခန္းအေရအတြက္မွာ အလြန္တရာ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ ယခုအခါတြင္ ေခတ္မွီတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား မွာလည္း အင္မတန္မ်ားျပားလာသည္မွာ ဝမ္းသာဖြယ္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ အစုိးရ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္သာမက အခ်ဳိ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ပင္ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား ေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုိေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ က်န္းမာဝန္ထမ္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာၾကသည္။ ထုိက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နာမက်န္းသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာေသာ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ားစြာၾကားမွ ေပးေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ေဆးရုံေဆးခန္းအမ်ားစုသည္ လူနာမ်ားသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္အတြက္  အလုံပိတ္ခန္းတြင္ ေလေအးေပးစက္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားေလ့ရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေလမွတဆင့္ကူးစက္ႏုိင္ေသာ TB ေရာဂါ၊ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ား၊ ဝက္သက္ေရာဂါအစရွိသည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားရန္ လြယ္ကူလွေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူနာမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္အတြက္ မ်က္စိနာေရာဂါမ်ား၊ ဝဲေရာဂါမ်ားစသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ WHO…

ေခတ္မီက်န္းမာေရးသံုးကိရိယာမ်ား၊ Telehealthစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ Telehealth ဆက္သြယ္ေရးက႑အေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈဟာလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းသိသိသာသာပဲတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပမိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈဟာလည္း တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပမက်န္ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာရွိတဲ့ လူငယ္လူႀကီးအမ်ားစုဟာ စမတ္ဖုန္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ယဥ္ပါး လာၾကၿပီး Facebookကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြကိုလည္း ပိုမိုအသံုးျပဳတတ္လာၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာTelehealth စနစ္ရွင္သန္ဖို႔ရာအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းလည္းျဖစ္လာပါတယ္။ Telehealth စနစ္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္အနည္းငယ္စိမ္းေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ Telehealth ဆိုတာက အေဝးတစ္ ေနရာမွာရွိတဲ့လူနာေတြကိုသတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတြ အသံုးျပဳၿပီး ေရာဂါရွာေဖြ ေပးျခင္း၊ ကုသေပးျခင္း၊ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းစတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုေပးတဲ့ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အဓိကပံုစံ (၄) မ်ဳိးရွိၿပီး အဲဒီထဲကမွ mHealth လို႔ေခၚတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ Mobile Health က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးစနစ္…