သင္ေကာပါဝင္ၿပီးၿပီလား

(၁) သင္ေကာပါဝင္ၿပီးၿပီလား ? ယေန႔ေခတ္အခါမွာေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ရည္မွန္းတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ဟာ SDG (Sustainable Development Goals) ၁၇ ခ်က္ကိုဝိုင္းဝန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။ မိမိတတ္ႏိုင္တဲ့ မည္သည့္ အခန္းက႑ကမဆို ပါဝင္လို႔ရေနပါၿပီ။ ( ၂ ) UHC (Universal Health Coverage) ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးလႊမ္းျခံဳမႈ ဆိုတာ SDG ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔အထဲက က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအေရးပါတဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခုပါ။ လူသားတိုင္းအေပၚလႊမ္းျခံဳႏိုင္တဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိဖို႔ဆိုတာသက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အင္အားနဲ႔တင္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ားဝိုင္းဝန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မွ ပန္းတိုင္စီျမန္ျမန္ေရာက္မွာပါ။ ( ၃) ဒါဆိုဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ဖန္တီးေပး ရင္းUHC ကိုဝိုင္းဝန္းပံုေဖာ္လို႔ရပါတယ္။ က်န္းမာတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလိုက္တာဟာ ေရတိုအေနနဲ႔ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ႏိုင္သလို ေရရွည္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္…

OnDoctor ႏွင္႔ Telehealth က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈစနစ္

Telehealth ဆိုတာ ၂၁ ရာစု ေခတ္မီ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကိုအသံုးျပဳျပီး က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ႔ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာလို ေဆးထိုး ေဆးစစ္ ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္းစတဲ႔ Clinical Services ေတြမဟုတ္ဘဲ အေထြေထြက်န္းမာေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြ သြားစရာမလိုပဲ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတဆင္႔ ဆရာဝန္ႏွင္႔တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္တဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈျဖစ္ပါတယ္။  အေနာက္တိုင္း ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ Telehealth စနစ္ကိုအသံုးျပဳလာၾကတာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ႔ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆိုလ်င္ ထိုဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြဟာ Telehealth စနစ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ Telemedicine ဆိုတဲ႔ နည္းပညာကိုအသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြမွာ Telehealth ကိုအသံုးျပဳလာတာၾကာခဲ႔ေပမဲ႔ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Telehealth စနစ္ကို စတင္ အသံုးျပဳေနတာ သိပ္မၾကာေသးဘူးျဖစ္ပါတယ္။    Telehealth…

About OnDoctor – Free Healthcare Provider in Myanmar

OnDoctor ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အြန္လုိင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ OnDoctor Co., Ltd. ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွးရွဳ၍ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာက်န္းမာေရးစနစ္ (Universal Health Coverage) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလုံး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသူမ်ားထံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။   OnDoctor ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံးအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈလုံး၀မရွိပဲအြန္လုိင္းမွတဆင့္ (မုိဘုိင္းဖုန္းမွတဆင့္) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာမုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္း (၀က္ဘ္ဆုိဒ္) အျဖစ္တည္ရွိေရး။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွးရွဳ၍ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အထူးကုမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ ေနသူမ်ားအၾကား…

က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကးဟာ အတားအဆီးတစ္ခုလား

“က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး” ဆိုတဲ့အတိုင္း  က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားေတြအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မွသာ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံမွာေတာ့ မလြဲသာမေရွာင္သာပဲ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ သင့္ေတာ္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို လူသားတိုင္း အလြယ္တကူ ရရွိၾကပါသလား။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရ အနည္းဆံုး ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို မရရွိၾကပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် က်ခံသံုးစြဲရတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္လူသန္းေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ဟာ ဆင္းရဲတြင္းထဲ က်ေရာက္ေနၾကရၿပီး လူသန္းေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ဟာလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။…